Bài giảng Công nghệ sản xuất đường bánh kẹo - GV. Huỳnh Kim Phụng

Bài giảng Công nghệ sản xuất đường bánh kẹo giới thiệu chung về đường mía, nguyên liệu sản xuất đường, giới thiệu về đường saccharose, xử lý sơ bộ mía, lấy nước mía, làm sạch nước mía, cô đặc nước mía, kết tinh đường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm. | CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG BÁNH KẸO GV: HUỲNH KIM PHỤNG MAIL: huynhkimphung2703@ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CNSX ĐƯỜNG BÁNH KẸO TỔNG SỐ TIẾT: 30 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Phần A: Công nghệ sản xuất đường Chương 1: Giới thiệu chung về đường mía Chương 2: Nguyên liệu sản xuất đường Chương 3: Giới thiệu về đường saccharose Chương 4: Xử lý sơ bộ mía Chương 5: Lấy nước mía Chương 6: Làm sạch nước mía Chương 7: Cô đặc nước mía Chương 8: Kết tinh đường Phần B: Công nghệ sản xuất bánh kẹo Chương 9: Nguyên liệu phụ gia sử dụng trong CNSX bánh kẹo Chương 10: Công nghệ sản xuất bánh Chương 11: Công nghệ sản xuất kẹo TÀI LIỆU THAM KHẢO CÔNG NGHỆ ĐƯỜNG MÍA LÀM SẠCH NƯỚC MÍA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SULFITTE HÓA NẤU MẬT LUYỆN ĐƯỜNG NON VÀ TRỢ TINH TÁCH MẬT, LÀM KHÔ, ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG – BÙI LÊ THIỆN, NGUYỄN MỘNG HÙNG, PHẠM LƯƠNG TUỆ, - NXB NÔNG NGHIỆP HN – 1996 PHẦN A CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG Chương 1: Giới thiệu chung về đường mía Chương 2: Nguyên liệu sản xuất đường Chương 3: Tính chất của . | CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG BÁNH KẸO GV: HUỲNH KIM PHỤNG MAIL: huynhkimphung2703@ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CNSX ĐƯỜNG BÁNH KẸO TỔNG SỐ TIẾT: 30 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Phần A: Công nghệ sản xuất đường Chương 1: Giới thiệu chung về đường mía Chương 2: Nguyên liệu sản xuất đường Chương 3: Giới thiệu về đường saccharose Chương 4: Xử lý sơ bộ mía Chương 5: Lấy nước mía Chương 6: Làm sạch nước mía Chương 7: Cô đặc nước mía Chương 8: Kết tinh đường Phần B: Công nghệ sản xuất bánh kẹo Chương 9: Nguyên liệu phụ gia sử dụng trong CNSX bánh kẹo Chương 10: Công nghệ sản xuất bánh Chương 11: Công nghệ sản xuất kẹo TÀI LIỆU THAM KHẢO CÔNG NGHỆ ĐƯỜNG MÍA LÀM SẠCH NƯỚC MÍA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SULFITTE HÓA NẤU MẬT LUYỆN ĐƯỜNG NON VÀ TRỢ TINH TÁCH MẬT, LÀM KHÔ, ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG – BÙI LÊ THIỆN, NGUYỄN MỘNG HÙNG, PHẠM LƯƠNG TUỆ, - NXB NÔNG NGHIỆP HN – 1996 PHẦN A CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG Chương 1: Giới thiệu chung về đường mía Chương 2: Nguyên liệu sản xuất đường Chương 3: Tính chất của đường saccharose Chương 1: Giới thiệu chung về đường mía LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VAI TRÒ CỦA ĐƯỜNG MÍA TRONG ĐỜI SỐNG MỘT SỐ THUẬT NGỮ Chương 1: Giới thiệu chung về đường mía . Lịch sử phát triển Ấn độ là nước đầu tiên trên thế giới biết sản xuất đường từ mía khoảng năm 398 Công nghiệp đường tuy có từ lâu đời, nhưng 200 năm gần đây mới được cơ khí hóa Trong những năm gần đây ngành đường đã phát triển một cách nhanh chóng Chương 1: Giới thiệu chung về đường mía . Lịch sử phát triển Việt Nam là một quốc gia có truyền thống sản xuất đường mía từ lâu đời Cùng với sự phát triển của ngành đường trên thế giới nước ta sẽ có một nền công nghiệp đường tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu về lượng đường sử dụng cho nhân dân và góp phần xây dựng cho sự phát triển kinh tế nước ta Chương 1: Giới thiệu chung về đường mía . Vai trò của đường mía trong đời sống Là nguyên liệu cho các ngành chế biến thực phẩm và các ngành khác Là chất điều vị cho bữa ăn hằng ngày Là chất cung cấp năng lượng cho cơ thể .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.