Bài giảng Hóa học đại cương: Chương 10 - GV. Quách An Bình

Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 10: Điện hóa học trình bày khái niệm về phản ứng oxy hóa khử, cân bằng phương trình oxy hóa khử, phản ứng oxy hóa khử và dòng điện, nguyên tố Ganvanic và điện cực, thế điện cực. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Hóa.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.