Giáo trình Nhập môn Việt Nam học: Phần 1 - PGS.TS. Cao Thế Trình

Giáo trình Nhập môn Việt Nam học của . Cao Thế Trình phần 1 trình bày về 4 nội dung chính sau: thuật ngữ "Việt Nam học", đối tượng nghiên cứu của Việt Nam học, chức năng - nhiệm vụ của Việt Nam học và phương pháp nghiên cứu của Việt Nam học. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành Việt Nam học.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    139    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.