Bài giảng Lịch sử triết học - Chương 7

Chương 7 Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nằm trong bài giảng lịch sử triết học nhằm trình bày về phạm trù lý luận và thực tiễn, những yêu cầu cơ bản của nguyên tắc thống nhất của lý luận và thực tiễn, vai trò của nguyên tắc thống nhất của lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.