Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 2 - TS. Trương Thị Lan Anh

Nội dung chính của chương 2 Nhà thực hành phát triển tổ chức nằm trong bài giảng thay đổi và phát triển tổ chức nhằm trình bày về ai là nhà thực hành phát triển tổ chức? nhận dạng các năng lực cốt lõi của một nhà thực hành OD hiệu quả, các dạng tư vấn OD, các giai đoạn trong quá trình tư vấn OD và kinh nghiệm trong khi thực hiện tư vấn OD.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.