Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 3 - TS. Trương Thị Lan Anh

Nội dung cơ bản của chương 3 Chẩn đoán tổ chức thuộc bài giảng thay đổi và phát triển tổ chức nhằm trình bày về chẩn đoán tổ chức là gì?, hai cách tiếp cận trong chẩn đoán: cách tiếp cận giải quyết vấn đề và cách tiếp cận tích cực, cách tiếp cận tích cực: phương pháp Khai thác điểm mạnh.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
169    1    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.