Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 4 - TS. Trương Thị Lan Anh

Nội dung chính trong chương 4 Thu thập thông tin, phân tích và báo cáo thuộc bài giảng thay đổi và phát triển tổ chức nhằm trình bày về quy trình thu thập thông tin và phân tích chẩn đoán, các phương pháp thu thập thông tin, kỹ thuật xử lý số liệu và báo cáo chẩn đoán.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    32    2    23-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.