Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 6 - TS. Trương Thị Lan Anh

Nội dung của Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 6 Khía cạnh con người của sự thay đổi nhằm trình bày nội dung giải thích tại sao phải quan tâm đến khía cạnh con người của quá trình thay đổi? thái độ của nhân viên đối với thay đổi, trường hợp thay đổi văn hóa tổ chức.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    435    2    01-03-2024
237    65    3    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.