Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 8 - TS. Trương Thị Lan Anh

Nội dung của chương 8 Đánh giá và thể chế hóa các can thiệp OD nằm trong bài giảng thay đổi và phát triển tổ chức nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: đánh giá các can thiệp phát triển tổ chức, kết quả mong đợi ở nhân viên, thể chế hóa can thiệp OD.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    77    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.