Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - GV. Trần Đăng Khoa

Bài giảng Quản trị học: Chương 1 Ôn tập tổng quát về quản trị học cơ bản nhằm giúp sinh viên bàn luận được các vấn đề của quản trị, tự tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề của quản trị mà mình quan tâm và ứng dụng được kiến thức quản trị để giải quyết các công việc trong thực tế.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    77    2    21-05-2024
2    489    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.