Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - GV. Trần Đăng Khoa

Chương 2 Quản trị chiến lược nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về xác định sứ mạng, xác định mục tiêu của tổ chức, phân tích môi trường và đánh giá nội bộ của tổ chức từ đó lựa chọn chiến lược và triển khai chiến lược hiệu quả cuối cùng là kiểm soát chiến lược.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
389    193    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.