Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - GV. Trần Đăng Khoa

Nội dung của chương 3 Thúc đẩy đổi mới tổ chức nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm về thay đổi và đổi mới, vòng đời của một tổ chức, thúc đẩy sự đổi mới và những yếu tố then chốt làm đổi mới tổ chức. Bài giảng trình bày dễ hiểu này giúp các bạn hiểu thêm về quản trị học.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.