Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - GV. Trần Đăng Khoa

Nội dung của Bài giảng Quản trị học: Chương 5 Quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: dàn ý về quản trị nguồn nhân lực, tạo mối quan hệ việc làm, duy trì mối quan hệ việc làm và kết thúc mối quan hệ việc làm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu sâu hơn về Quản trị nguồn nhân lực.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.