Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - GV. Trần Đăng Khoa

Nội dung của Bài giảng Quản trị học: Chương 8 Quản trị sự thay đổi và xung đột nhằm trình bày về quản trị sự thay đổi, quản trị sự xung đột, quản trị kháng cự đối với sự thay đổi và mối quan hệ giữa thay đổi và xung đột. Bài giảng tham khảo hữu ích cho học viên đang học môn quản trị học.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    28    3    28-01-2023
45    17    1    28-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.