Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - GV. Trần Đăng Khoa

Nội dung trình bày trong chương 7 Quản lý nhóm thuộc bài giảng quản trị học nhằm trình bày về sự hình thành của nhóm làm việc, những yếu tố đầu vào của nhóm làm việc, các quá trình của nhóm làm việc và nhóm đặc biệt cùng các đội.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
86    93    2    18-05-2024
4    111    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.