Hình ảnh ngẫu nhiên (Joomla 3.2.1 3.1 3.0)

Các hình ảnh ngẫu nhiên Mô-đun sẽ cho phép bạn tạo ra một Module hiển thị hình ảnh tùy chỉnh theo một thứ tự ngẫu lần ai đó truy cập trang web của bạn, Joomla sẽ kéo ngẫu nhiên một hình ảnh khác nhau từ một thư mục của hình ảnh mà bạn đã tạo ra. Bài viết Hình ảnh ngẫu nhiên (Joomla ) sẽ hướng dẫn bạn các bước để làm được những điều trên.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.