Bài giảng Thuốc khử hàn

Bài giảng Thuốc khử hàn trình bày định nghĩa, phân loại, tính chất, tên khoa học của thuốc khử hàn; bộ phận dùng thuốc khử hàn; tính vị, quy kinh thuốc khử hàn. Đây là tài liệu tham khảo và học tập bổ ích dành cho sinh viên ngành Y.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    79    2    22-05-2024
7    102    4    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.