Giáo trình Kỹ thuật nông nghiệp: Phần 1 - ĐH Kinh tế Quốc Dân

Giáo trình Kỹ thuật nông nghiệp phần 1 trình bày nội dung về hệ thống nông nghiệp, những cơ sở lý thuyết về kinh tế học nông nghiệp, kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp, sự tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
389    78    2    22-05-2024
18    84    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.