Đề thực hành Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề TH2)

Đề thực hành Công nghệ ô tô năm 2012 (Mã đề TH2) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi thực hành và thời gian làm bài trong vòng 180 phút. và thử sức mình với đề thi nghề này nhé. | CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA III (2009-2012) NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: OTO-TH2 Thời gian: 180 Phút (phần bắt buộc) Họ và tên thí sinh Lớp Nội dung Tháo lắp bơm cao áp Công việc D kiểu VE NỘI DUNG CÔNG VIỆC TT 1 2 3 4 5 Chuẩn bị Các bước công việc Thang điểm 10,0 10,0 20,0 20,0 10,0 70,0 Điểm đạt Tháo bơm cao áp ra khỏi động cơ Tháo rời bơm cao áp Lắp lại bơm cao áp Điều chỉnh vòi phun và lắp bơm vào động cơ Tổng cộng Thời gian chuẩn bị Bắt đầu Kết thúc Thời gian thi Bắt đầu Kết thúc CHỮ KÝ CỦA GIÁO VIÊN Thời gian tạm nghỉ Bắt đầu Kết thúc 1 2 3 4 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 1 Hướng dẫn cho thí sinh - Nghề Công Nghệ Ô tô Họ tên thí sinh Trường Công việc D Thời gian làm quen Thời gian thi Thời gian nghỉ Yêu cầu đối với thí sinh: - Tuân thủ các yêu cầu về an toàn và bảo đảm sức khỏe của nghề - Chỉ được hỏi tham vấn những câu hỏi cần thiết - Không nói chuyện và thảo luận trong quá trình thi - Tuân thủ theo những yêu cầu và hướng dẫn của giám khảo - Điền đầy đủ tên và địa chỉ Trường vào các báo cáo - Thao tác theo đúng tuần tự và sử dụng đúng các dụng cụ - Hoàn thành toàn bộ theo hướng dẫn trang bên 15 phút 3 giờ 15 phút Hướng dẫn cho thí sinh Tháo bơm cao áp ra khỏi động cơ 1 2 Tháo rời bơm cao áp (Dùng bơm chuyên để tháo lắp gắn trên giá đỡ) 3 Lắp lại bơm cao áp (Dùng bơm chuyên để tháo lắp gắn trên giá đỡ) 4 Lắp lại bơm cao áp vào động cơ (Dùng bơm đã được cân chỉnh chuẩn) 5 Đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 2 Đáp án (phần chấm của Giáo viên): 1. Chuẩn bị Có 2,0 4,0 4,0 10,0 Không 0 0 0 0 Thực tế Thực tế Ghi chú Dụng cụ An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp Sắp xếp khu vực thi hợp lý Tổng cộng 2 Tháo bơm cao áp ra khỏi động cơ Có Không Ghi chú .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    89    2    18-06-2024
192    69    1    18-06-2024
8    551    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.