Báo cáo khoa học: Xây dựng hệ thống y tế đảm bảo an toàn người bệnh

Mục đích bài báo cáo nhằm: cung cấp thông tin về tần suất sự cố y khoa, tìm hiểu nguyên nhân và các yếu tố liên quan tới sự cố y khoa, các giải pháp tổ chức y tế thế giới và các quốc gia tiên phong đã thực hiện trong lĩnh vực an toàn người bệnh. | Liên quan đến quyền quyết định chăm sóc và điều trị, nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy sự khác biệt rõ rệt với các nghiên cứu trước đây được thực hiện ở các nước phương Tây. Theo quan điểm phương Tây, ý kiến và nguyện vọng của bệnh nhân đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn chăm sóc cuối đời. Ngược lại, nghiên cứu này cho thấy chỉ 40% điều dưỡng đồng ý rằng bệnh nhân và gia đình có trách nhiệm chính trong việc đưa ra quyết định chăm sóc và điều trị (phụ lục). Điều này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu trước đây (8) tại các nước Châu Á, Ấn Độ cho thấy xu hướng bệnh nhân không tự quyết định mà ý kiến bác sĩ chuyên môn và người nhà mới mang tính quyết định. Tuy vậy, nghiên cứu của Cam Ngọc Thuý và đồng nghiệp (2010) cho thấy đa số người bệnh muốn được tự quyết định điều trị và chăm sóc () (1). Do đó, nghiên cứu của chúng tôi đã nhấn mạnh tới quyền được tiếp cận thông tin của bệnh nhân và người điều dưỡng cần thiết phải đóng vai trò hỗ trợ, đảm bảo nguyện vọng và ý kiến bệnh nhân được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc cuối đời.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    359    15
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    665    2    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.