Thiết kế chế tạo mô hình máy phay CNC điều khiển hai trục

Nội dung đề tài "Thiết kế chế tạo mô hình máy phay CNC điều khiển hai trục" gồm các phần sau: phần 1 các vấn đề chung về máy CNC và đặc điểm kinh tế kỹ thuật, phần 2 thiết kế phần truyền động của máy phay, phần 3 thiết kế hệ thống dẫn động tang dao, phần 4 cơ cấu gá kẹp phôi, phần 5 sử dụng, bảo quản và vận hành máy, phần 6 lập trình gia công. | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ -------------------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH MÁY PHAY CNC ĐIỀU KHIỂN HAI TRỤC Đà Nẵng - 2009 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ -------------------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH MÁY PHAY CNC ĐIỀU KHIỂN HAI TRỤC Sinh viên thực hiện Lớp Giáo viên hướng dẫn Giáo viên duyệt : : : : Phùng Văn Duy Đào Phú Khánh 04C1B TS Nguyễn Văn Yến ThS Nguyễn Đắc Lực Đà Nẵng – 2009 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Họ và tên sinh viên Lớp Khóa Giáo viên hướng dẫn : : : : Phùng Văn Duy Đào Phú Khánh 04C1B 2004-2009 TS Nguyễn Văn Yến ThS Nguyễn Đắc Lực 1. Tên đề tài: Thiết kế chế tạo mô hình máy phay CNC điều khiển hai trục 2. Các số liệu ban đầu Căn cứ theo số liệu của máy chuẩn máy phay điều khiển số PC MILL 155 để tính toán thiết kế máy phay CNC 2D và thiết kế chế tạo mô hình để mô phỏng quá trình hoạt động của nó. 3. Nội dung tính toán thiết kế của thiết minh - Phần 1: Các vấn đề chung về máy CNC và đặc điểm kinh tế kỹ thuật - Phần 2: Thiết kế phần truyền động của máy phay - Phần 3: Thiết kế hệ thống dẫn động tang dao - Phần 4: Cơ cấu gá kẹp phôi - Phần 5: Sử dụng, bảo quản và vận hành máy - Phần 6: Lập trình gia công 4. Các bản vẽ thiết kế 5. 6. 7. 8. Mô hình máy phay CNC 2D Cán bộ hướng dẫn Ngày giao nhiệm vụ: Ngày hoàn thành nhiệm vụ : : : . Nguyễn Đắc Lực ./ 2009 ./ 2009 Thông qua bộ môn Ngày . tháng . năm 2009 Tổ trưởng bộ môn Chủ tịch hội đồng Cán bộ hướng dẫn Ngày . tháng . năm 2009 Sinh viên đã hoàn thành và nộp toàn bộ đồ án cho bộ môn Ngày . tháng . năm 2009 Ngày . tháng . năm 2009 LỜI NÓI ĐẦU Trong một thời gian khá dài, ngành cơ khí đã tập trung nghiên cứu để giải quyết vấn đề tự động hóa ở các xí nghiệp có quy mô sản xuất lớn (hàng loạt và hàng khối). Nhưng trong thực tế, các xí nghiệp máy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
389    89    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.