Bài giảng Đạo đức trong nghiên cứu Y học - ThS. Hoàng Thị Hải Vân

Bài giảng Đạo đức trong nghiên cứu Y học do ThS. Hoàng Thị Hải Vân biên soạn giúp các bạn biết được khái niệm đạo đức nghiên cứu trong các nghiên cứu y sinh học và các nghiên cứu y sinh học cần quan tâm đến vấn đề đạo đức; nguyên tắc cơ bản của đạo đức nghiên cứu trong nghiên cứu y sinh học; nội dung cơ bản của đạo đức nghiên cứu.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    91    1    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.