Ebook Tự truyện Trần Văn Khê - Những câu truyện từ trái tim: Phần 1 - NXB Trẻ

(BQ) Tự truyện Trần Văn Khê - Những câu truyện từ trái tim gồm 12 câu chuyện là những trải nghiệm sinh động của cây đại thụ làng âm nhạc Việt Nam, từ thuở ấu thơ, sớm mồ côi cha mẹ đến tuổi trưởng thành ấp ủ bao hoài bão; từ chuyến đi rời xa đất nước (1949) đến hành trình giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam khắp năm châu. phần 1 cuốn sách.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG