Ebook Tự truyện Trần Văn Khê - Những câu truyện từ trái tim: Phần 2 - NXB Trẻ

(BQ) Cuốn sách "Tự truyện Trần Văn Khê - Những câu truyện từ trái tim" được kèm nhiều hình ảnh minh họa dọc theo cuộc đời của GS-TS Trần Văn Khê, bên cạnh đó, còn có một cuộc đối thoại gần gũi, chân tình và sâu sắc của GS Trần Văn Khê với những người trẻ về tình yêu và sự nghiệp. Qua cuốn sách ta thấy một Trần Văn Khê với những nghĩ suy của một người cha về phương pháp dạy con đáng để các phụ huynh suy ngẫm; một tinh thần lạc quan, say mê làm việc dẫu ở tuổi 90 và đang chống chọi với nhiều căn bệnh. phần 2 cuốn sách.