Bài giảng Triage trong cấp cứu chấn thương

Triage bao hàm ý nghĩa đánh giá, phân loại bệnh nhân thành ba nhóm, dựa trên cơ sở đánh giá mức độ ưu tiên theo tình trạng khẩn cấp của bệnh nhân. Ngày nay triage cần thiết và hiệu quả trong đánh giá và xử trí ban đầu tại hiện trường cũng như tại các khoa cấp cứu. Cùng tìm hiểu "Bài giảng Triage trong cấp cứu chấn thương" để nắm rõ hơn thông tin về vấn đề này.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
102    10    1    14-06-2021
3    2    0    14-06-2021
33    7    1    14-06-2021
2    6    1    14-06-2021