Bài giảng Tăng huyết áp ẩn giấu - GS.TS Huỳnh Văn Minh

Tăng huyết áp ẩn giấu và biến cố tim mạch, tăng huyết áp ẩn giấu và chức năng thận, tăng huyết áp ẩn giấu và tổn thương tim mạch, Là những vấn đề chính mà Bài giảng Tăng huyết áp ẩn giấu của Huỳnh Văn Minh hướng đến trình bày.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    89    2    28-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.