Bài giảng Tăng huyết áp ẩn giấu - GS.TS Huỳnh Văn Minh

Tăng huyết áp ẩn giấu và biến cố tim mạch, tăng huyết áp ẩn giấu và chức năng thận, tăng huyết áp ẩn giấu và tổn thương tim mạch, Là những vấn đề chính mà Bài giảng Tăng huyết áp ẩn giấu của Huỳnh Văn Minh hướng đến trình bày.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    10    1    18-06-2021