Bài giảng Phù phổi cấp do tim - TS. BS Nguyễn Thị Hậu

Cùng tìm hiểu sinh lý bệnh, chẩn đoán và cách điều trị bệnh phù phổi cấp do tim được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phù phổi cấp do tim" của TS. BS Nguyễn Thị Hậu. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG