Bài giảng Tăng huyết áp kháng trị - PGS. TS Đỗ Doãn Lợi

Tăng huyết áp kháng trị là tăng huyết áp không đạt huyết áp mục tiêu mặc dù đã dùng tới 3 nhóm thuốc hạ áp ở liều tối ưu và một trong 3 nhóm thuốc là lợi tiểu. Cùng tìm hiểu "Bài giảng Tăng huyết áp kháng trị" để nắm bắt rõ hơn thông tin trên.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG