Bài giảng Tăng huyết áp kháng trị - PGS. TS Đỗ Doãn Lợi

Tăng huyết áp kháng trị là tăng huyết áp không đạt huyết áp mục tiêu mặc dù đã dùng tới 3 nhóm thuốc hạ áp ở liều tối ưu và một trong 3 nhóm thuốc là lợi tiểu. Cùng tìm hiểu "Bài giảng Tăng huyết áp kháng trị" để nắm bắt rõ hơn thông tin trên.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN