Bài giảng Siêu âm trong chấn thương - BSCKI. Bùi Phú Quang

Bài giảng Siêu âm trong chấn thương - B. CKI Bùi Phú Quang với mục tiêu giới thiệu khả năng cũng như giới hạn của siêu âm trong chẩn đoán các tổn thương do chấn thương. Giúp bác sĩ lâm sàng sử dụng một cách tối ưu siêu âm trong chẩn đoán và theo dõi tổn thương của các cơ quan do chấn thương. Tóm lược dấu hiệu chẩn đoán siêu âm của các tổn thương thường gặp trong chấn thương. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG