Bài giảng Hội chứng vùi lấp - PGS.TS Nguyễn Văn Khôi

Hội chứng vùi lấp là biểu hiện toàn thân của việc ly giải cơ vân gây ra bởi áp lực đè ép kéo dài liên tục trên mô cơ. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Hội chứng vùi lấp" của Nguyễn Văn Khôi.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG