Bài giảng Kiểm soát đường hô hấp và hỗ trợ hô hấp trong cấp cứu chấn thương - PGS.TS.Trần Quyết Tiến

Những việc cần làm trước tiên ở những bệnh nhân bị chấn thương là phải đảm bảo cung cấp đầy đủ Oxygen, thông khí tốt, tránh hít trào ngược vào đường hô hấp. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Kiểm soát đường hô hấp và hỗ trợ hô hấp trong cấp cứu chấn thương" của Trần Quyết Tiến.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    83    1    23-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.