Bài giảng Cấp cứu bỏng - BS CKII Trần Đoàn Đạo

Nhằm giúp các bạn sinh viên đánh giá được tổn thương bỏng; nắm vững các bước sơ-cấp cứu bỏng nhiệt-điện-hóa chất mà "Bài giảng Cấp cứu bỏng" của BS CKII Trần Đoàn Đạo đã được thực hiện. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG