Bài giảng Bệnh uốn ván - TS. Trần Quang Bính

Bài giảng Bệnh uốn ván - TS. Trần Quang Bính với mục tiêu mô tả được các triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng của các thể uốn ván, biết cách xử trí đặc hiệu và hồi sức ban đầu trước khi chuyển đến chuyên khoa. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG