Bài giảng Hôn mê hôn mê – BS Nguyễn Anh Tài

Bài giảng Hôn mê – BS Nguyễn Anh Tài với mục tiêu giúp các bạn nắm được các khái niệm cơ bản và chăm sóc ban đầu; phân biệt các từ ngữ; giải phẫu cơ bản của sự thức tỉnh; các dấu hiệu chính định vị trong hôn mê; biểu hiện lâm sàng – theo vị trí thương tổn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin vấn đề.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    2    1    14-06-2021
3    2    0    14-06-2021
2    2    0    14-06-2021