Bài giảng Ong đốt - TS. Trần Quang Bính

Bài giảng Ong đốt - TS. Trần Quang Bính với mục tiêu biết được các triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng tại chỗ và toàn thân của ong đốt. Hy vọng tài liệu sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết để phòng tránh ong đốt.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    2    1    14-06-2021