Bài giảng Mô hình quản lý và chiến lược kiểm soát bệnh tăng huyết áp - Ts. Viên Văn Đoan

Bài giảng Mô hình quản lý và chiến lược kiểm soát bệnh tăng huyết áp - Ts. Viên Văn Đoan với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Tăng huyết áp yếu tố nguy cơ quan trọng có thể can thiệp được; tính phổ biến của tăng huyết áp; nguyên nhân chƣa đạt huyết áp mục tiêu;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    1    19-09-2021