Quyết định số: 5448/QĐ-BYT

Quyết định số: 5448/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31tháng 8năm 2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.