Bài giảng Kiểm soát yếu tố nguy cơ tim mạch ở người tăng huyết áp tại cộng đồng - TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang

Cùng tìm hiểu "Bài giảng Kiểm soát yếu tố nguy cơ tim mạch ở người tăng huyết áp tại cộng đồng" của . Nguyễn Ngọc Quang để nắm vững hơn một số thông tin cơ bản về bệnh tim mạnh ở những người tăng huyết áp. Từ đó để có những biện pháp phòng chống bệnh. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho mọi người.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG