Bài giảng Nhiễm trùng niệu - Huỳnh Thị Nguyễn Nghĩa

Bài giảng Nhiễm trùng niệu - Huỳnh Thị Nguyễn Nghĩa với mục tiêu hiểu được định nghĩa nhiễm trùng niệu và phân loại nhiễm trùng niệu; nắm được các đặc tính vi khuẩn gây nhiễm trùng niệu và cơ chế sinh bệnh; chẩn đoán nhiễm trùng niệu trên, nhiễm trùng niệu dưới; biết được vài dạng nhiễm trùng niệu. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG