Bài giảng Nhiễm trùng niệu - Huỳnh Thị Nguyễn Nghĩa

Bài giảng Nhiễm trùng niệu - Huỳnh Thị Nguyễn Nghĩa với mục tiêu hiểu được định nghĩa nhiễm trùng niệu và phân loại nhiễm trùng niệu; nắm được các đặc tính vi khuẩn gây nhiễm trùng niệu và cơ chế sinh bệnh; chẩn đoán nhiễm trùng niệu trên, nhiễm trùng niệu dưới; biết được vài dạng nhiễm trùng niệu. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG