Bài giảng Cường giáp - ThS. Bs Trương Quang Hoành

Bài giảng Cường giáp - ThS. Bs Trương Quang Hoành với mục tiêu giúp nắm được định nghiã và tần suất bệnh; hiểu rõ nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh cường giáp; nắm được các biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng;. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG