Bài giảng Cường giáp - ThS. Bs Trương Quang Hoành

Bài giảng Cường giáp - ThS. Bs Trương Quang Hoành với mục tiêu giúp nắm được định nghiã và tần suất bệnh; hiểu rõ nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh cường giáp; nắm được các biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng;. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    1    18-06-2021
2    5    1    18-06-2021