Bài giảng Bệnh cơ tim - ThS. BS Lương Quốc Việt

Bài giảng Bệnh cơ tim - ThS. BS Lương Quốc Việt Với mục tiêu nêu định nghĩa, nguyên nhân của bệnh cơ tim: giãn nở, phì đại, hạn chế; khai thác được triệu chứng cơ năng; nắm rỏ triệu chứn thực thể của bệnh cơ tim; chẩn đoán phân biệt bệnh cơ tim. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG