Bài giảng Bệnh lý trung thất - Dương Nguyễn Hồng Trang

Bài giảng Bệnh lý trung thất - Dương Nguyễn Hồng Trang với mục tiêu định khu và giới hạn trung thất; nêu đặc tính của bệnh lý trung thất; trình bày tổn thương thường gặp trong từng phân khu; mô tả triệu chứng cơ bản của bệnh lý trung thất và cơ chế;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG