Bài giảng Bệnh lý trung thất - Dương Nguyễn Hồng Trang

Bài giảng Bệnh lý trung thất - Dương Nguyễn Hồng Trang với mục tiêu định khu và giới hạn trung thất; nêu đặc tính của bệnh lý trung thất; trình bày tổn thương thường gặp trong từng phân khu; mô tả triệu chứng cơ bản của bệnh lý trung thất và cơ chế;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.