Bài giảng Bệnh lý trung thất - Dương Nguyễn Hồng Trang

Bài giảng Bệnh lý trung thất - Dương Nguyễn Hồng Trang với mục tiêu định khu và giới hạn trung thất; nêu đặc tính của bệnh lý trung thất; trình bày tổn thương thường gặp trong từng phân khu; mô tả triệu chứng cơ bản của bệnh lý trung thất và cơ chế;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    10    1    19-09-2021