Bài giảng Bệnh thấp tim – BS. ThS Lê Tự Phương Thúy

Bài giảng Bệnh thấp tim – BS. ThS Lê Tự Phương Thúy với mục tiêu nắm được định nghĩa về bệnh sốt thấp, và các thể lâm sàng; hiểu được nguyên nhân sinh bệnh học của bệnh; nắm được các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng; nhớ được tiêu chuẩn chẩn đoán của WHO 2004, chủ yếu là đợt cấp của bệnh;. nội dung thông tin tài liệu.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG