Bài giảng Chèn ép tim - TS. BS Nguyễn Tuấn Vũ

Bài giảng Chèn ép tim - Nguyễn Tuấn Vũ với mục tiêu nắm được sinh lý bệnh của chèn ép tim; nắm được các triệu chứng cơ năng; nắm được các triệu chứng thực thể khi nghe tim và dấu mạch nghịch; nắm được tiệu chuẩn xác định chèn ép tim trên siêu âm. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    1    0    24-10-2020