Bài giảng Choáng - ThS. BS Lương Quốc Việt

Bài giảng Choáng - Lương Quốc Việt với mục tiêu nêu định nghĩa, phân loại choáng; hiểu được cơ chế bệnh sinh và các giai đoạn của choáng; biết cách khai thác bệnh sử và triệu chứng chung của choáng; trình bày các xét nghiệm cận lâm sàng trong choáng. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho các bạn.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    7    1    14-06-2021
59    2    1    14-06-2021