Bài giảng Choáng - ThS. BS Lương Quốc Việt

Bài giảng Choáng - Lương Quốc Việt với mục tiêu nêu định nghĩa, phân loại choáng; hiểu được cơ chế bệnh sinh và các giai đoạn của choáng; biết cách khai thác bệnh sử và triệu chứng chung của choáng; trình bày các xét nghiệm cận lâm sàng trong choáng. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho các bạn.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN