Bài giảng Choáng - ThS. BS Lương Quốc Việt

Bài giảng Choáng - Lương Quốc Việt với mục tiêu nêu định nghĩa, phân loại choáng; hiểu được cơ chế bệnh sinh và các giai đoạn của choáng; biết cách khai thác bệnh sử và triệu chứng chung của choáng; trình bày các xét nghiệm cận lâm sàng trong choáng. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho các bạn.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
162    1    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.