Chụp cắt lớp vi tính bộ máy tiết niệu

Tài liệu "Chụp cắt lớp vi tính bộ máy tiết niệu" với các nội dung chính hướng đến trình bày như sau: Sơ lược về phôi thai vỡ giải phẫu bộ máy tiết niệu; chụp cắt lớp vi tính thận; chụp cắt lớp đường bài các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
141    4    1    18-06-2021