Bài giảng Hẹp van hai lá - ThS.BS Lương Quốc Việt

Bài giảng Hẹp van hai lá - Lương Quốc Việt với mục tiêu nêu được bệnh nguyên của bệnh hẹp van hai lá; hiểu rõ cơ chế bệnh sinh; nắm vững triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng; chẩn đoán phân biệt bệnh hẹp van hai lá. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. tài liệu.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    5    1    18-06-2021
40    5    1    18-06-2021