Bài giảng Hẹp van động mạch vành - T.S BS Nguyễn Tuấn Vũ

Bài giảng Hẹp van động mạch vành - BS Nguyễn Tuấn Vũ với mục tiêu nắm được căn nguyên bệnh; nắm được các triệu chứng cơ năng; nắm được các triệu chứng thực thể khi nghe tim; nắm được tiệu chuẩn xác định hẹp van động mạch chủ nặng trên siêu âm tim. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    2    1    19-09-2021