Bài giảng Hở van động mạch chủ - T.S BS. Nguyễn Tuấn Vũ

Bài giảng Hở van động mạch chủ - BS. Nguyễn Tuấn Vũ với mục tiêu nắm được căn nguyên bệnh; nắm được các triệu chứng cơ năng; nắm được các triệu chứng thực thể khi nghe tim; nắm được các dấu hiệu ngoại biên của hở van động mạch chủ; Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
64    1    0    20-10-2020