Bài giảng Hở van động mạch chủ - T.S BS. Nguyễn Tuấn Vũ

Bài giảng Hở van động mạch chủ - BS. Nguyễn Tuấn Vũ với mục tiêu nắm được căn nguyên bệnh; nắm được các triệu chứng cơ năng; nắm được các triệu chứng thực thể khi nghe tim; nắm được các dấu hiệu ngoại biên của hở van động mạch chủ; Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    31    0    18-09-2021