Bài giảng Hội chứng mạch vành cấp - BS.Ths Lê Tự Phương Thuý

Bài giảng Hội chứng mạch vành cấp - Lê Tự Phương Thuý với mục tiêu kể được tên các thể bệnh trong Hội chứng mạch vành cấp, các dạng của đau thắt ngực không ổn định; nắm được cơ chế sinh bệnh học chính, thường gặp nhất của hội chứng mạch vành cấp; Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    5    1    19-09-2021